BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Trening za sastavljanje Poreskog bilansa

Sigma Solution > Vesti > Trening za sastavljanje Poreskog bilansa

Trening za sastavljanje Poreskog bilansa za pravna lica i preduzetnike održava se 10.03.2022. godine.

Evo kako ćemo da radimo.

Dan pre održavanja, na mejl, dobijate materijal koji je potrebno štampati i imati spremno:

 • Bruto bilans – primer
 • Poreski bilans

Pre treninga dobijate i

 • E-zbirku sa kratkim opštim delom vezanim za PDP prijavu i Poreski bilans i sa izabranim mišljenjima Ministarstva finansija koja se tiču sastavljanja obrasca PB.

Na treningu prolazimo kroz sadržaj i popunjavanje Poreskog bilansa u Skripti u excel-u koja sadrži još 10-ak radnih listova u kojima je PDP prijava, objašnjenja pozicija samog obrasca i još po neka potrebna znanja.

Po završetku treninga na Vaš mejl stiže:

 • Skripta koju smo koristili na treningu
 • Svi prateći obrasci PDP prijave u pdf formatu

Kroz trening ćete naučiti:

 • Zašto dobit iz Bilansa uspeha nije osnovica na koju se plaća porez na dobit
 • Kako je moguće imati gubitak u Bilansu uspeha i opet platiti porez na dobit
 • Koji troškovi se priznaju kao rashod tekuće godine a koji će biti priznati tek po isplati istih
 • Da napravite razliku između kapitalnih dobitaka i gubitaka po računovodstvenim i poreskim propisima
 • Poreski ispravno iskažeš ispravku i otpis potraživanja
 • Koje stavke Poreskog bilansa iz prethodnih godina mogu doneti uštedu u tekućoj godini
 • Da samostalno sastaviš Poreski bilans