BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Vesti

Otvoren Javni poziv za IPARD Mera 7 – ruralni turizam

Upravo je otvoren Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Poziv je otvoren do 17.12.2021. godine. Bespovratna sredstva su u visini 65% prihvatljivih troškova investicije. Minimum bespovratnih sredstava koja mogu da se ostvare je 20.000 evra. Poziv je vredan 15 miliona evra. U našem biltenu mogli ste se informisati o svim bitnim informacijama, načinu...
Saznaj više

Javni poziv za poljoprivredu – 55 miliona evra bespovratnih sredstava iz IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je šesti Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Javni poziv je raspisan 21. juna 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva je 10. septembar 2021. godine. Bespovratna sredstva iznose 6,6 milijardi dinara. Visina podsticaja je 60-80% prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a. Visina zavisi od toga da li...
Saznaj više

REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA ZA PRIVREDU – Novi portal E-uprave

Jedinstvena elektronska baza u kojoj mogu da nađu sve informacije o administrativnim postupcima kod organa javne uprave za privredu, počela je sa radom od 08. juna 2021. godine. Portalu se pristupa sa E-uprave ili linka: http://rap.euprava.gov.rs/privreda/home Od identifikovanih 2.600 administrativnih postupaka za privredu, za sada je dostupno 1.633. Ažuriranja se rade svakodnevno, postoje opcije koje su još u izradi. Do kraja 2022. godine najavljeno je...
Saznaj više

POVRATNA AMBALAŽA I PDV

Novi Pravilnik o PDV-u važi od 01.07.2021. godine. Reč je o objedinjenom pravilniku koji zamenjuje dosadašnjih dvadeset sedam. Pored toga, donosi i neke novine. Jedna od njih tiče se vođenja obavezne evidencije o povratnoj ambalaži koja sadrži i podatak o licu kome je povratna ambalaža predata! Ne podatak poslovnog partnera nego podatak lica koje je ambalažu preuzelo?! Ne da dokument o preuzimanju sadrži taj podatak...
Saznaj više

Pripremite se za IPARD bespovratna sredstva namenjena ruralnom turizmu

IPARD program podrške ruralnom razvoju Republike Srbije odvija se i kroz Meru 7, namenjenu za podsticanje investicija u smeštajne kapacitete i prateću infrastrukturu ruralnog turizma. Javni poziv najavljen je za juni 2021. Moći će da konkurišu lica upisana u Registar turističkih (poljoprivrednih) gazdinstava kao: Fizičko lice; Preduzetnik; Mikro ili malo privredno društvo. IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 65% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije....
Saznaj više
1 2 3 9