BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Završimo Završni Zajedno

Kako bi izgledale pripreme i sastavljanje Finansijskih izveštaja kada bi imali podršku i skratili sebi vreme za obavljanje tog posla?

Pridruži se mom edukativno – mentorskom programu i oseti kako je biti u grupi na zajedničkom zadatku i imati stručnu podršku posvećenog mentora.

Izrada obrazaca Finansijskih izveštaja zahteva određeno znanje i promišljanje. Posebno  Izveštaj o tokvima gotovine. Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o kapitalu, Statistički izveštaj, Ostali rezulat je čista matematika i praćenje šeme samog obrasca.  

Najveći deo posla je PRIPREMA!

Sravnjenje evidencija, kontrolne šeme i OBRAČUNI. Osim stručnog znanja, potrebna je i određena rutina i sistematičnost da bi se posao obavio lakše i brže. 

Upis na Završimo Završni Zajedno 2023/2024 je OTVOREN do 15. decembra 2023.

Učesnici prethodnih edukacija i treninga ostvaruju popust od 10%

 

Šta kažu o meni:

Svetlani verujem i znam da zna. Kada god sam u dilemi ili jednostavno želim da se proverim, konsultujem se sa njom. Vrlo je temeljna. Ne daje mišljenje ukoliko u isto nije sigurna, pre no što pitanje detaljno izuči i proveri.

Silvija Stanojković
Računovođa, Agencija Pozitivan saldo, Beograd

Radila sam sa Svetlanom 23 godine, najpre u knjigovodstvenoj agenciji, a zatim u Kartonval doo, gde je ona bila Šef finansija i računovodstva. Jako puno sam od nje naučila, na čemu joj se zahvaljujem.  Znanje iz knjiga se ne može uporediti sa znanjem koje se stekne iskustvom, a za Svetlanu mogu da tvrdim da ima veliko znanje i iskustvo u oblasti ekonomije, računovodstva i finansija. Odgovorna je, stručna, detaljna, poznaje propise i pravila, i iskreno je preporučujem za saradnika i za nekog ko može da vas vodi kroz sve poslovne situacije, procedure ili kako ljudi kažu „papirologiju”.

Valentina Popović
Šef finansija i računovodstva, Kartonval Beograd

Svetlana je jedna pametna, požrtvovana i divna žena uvek spremna za saradnju i pomoć. Zahvaljujući njenim savetima i nesebičnoj podršci koju mi je pružala postala sam samostalna i sigurna u svom poslu.“

Helena Stevanović
Računovođa Ilijanum Šid

Jedni smo drugima najveća podrška.

O tome govore i mnogobrojne fb grupe gde se razmenjuju međusobna iskustva i mogu tražiti odgovori na svakodnevna pitanja iz prakse. Zamisli takvu grupu gde postavljaš pitanja, dobijaš instrukciju, učiš i napreduješ iz svojih ali i iz pitanja i dilema drugih.

Završimo Završni Zajedno je za Vas koji:

Sastavljate Finansijske izveštaje za male, srednje i velike privatne subjekte

Sastavljate Finansijske izveštaje prvi put bez obzira na veličinu preduzetnika ili privrednog društva

Firma za koju radite se ubrzano razvija i poslovne transakcije su sve kompleksnije i raznolike

U toku godine desile su vanredne poslovne promene ili diverzifikacije za koje nisi sigurna/an kako je najbolje ispratiti u poslovnim knjigama i i internim izveštajima

Ako želite da razumete Finansijske izveštaje i budete sposobni da tumačite pojedine pozicije

Ako želite da prerastete poslove knjigovodstva i steknete znanja za obavljanje računovodstvenih poslova i poslova finansijske analize

Treba ti podrška sličnih tebi i zajednica sa kojom možeš da pričaš o svom biznisu ili radnom mestu

ZAVRŠIMO ZAVRŠNI ZAJEDNO nije za Vas ako ste:

Početnik u obavljanju računovodstvenih poslova

Nemate opšte razumevanje osnovnih poslovnih promena: amortizacija, obračun robe, obračun proizvodnje, AVR, PVR, kursne razlike…

Očekujete da nema potrebe da ako ste platili neku edukaciju čitate i edukujete se kroz stručnu literaturu

O meni

ZAŠTO BIRATE MENE:

25 godina iskustva na poslovima računovodstva i finansija.

Više od 200 sastavljenih Finansijskih izveštaja i Poreskih bilansa.

5 godina rada u računovodstvenoj agenciji.

3 godine vođenja sopstvene agencije za računovodstvene poslove.

Implementacija 3 različita ERP-a i kreiranje i razvoj manjih korisničkih aplikacija.

Rukovodilac računovodstva i finansija više velikih i srednjih proizvodnih pravnih lica.

10 godina kreditne saradnje sa bankama i upravljanje kreditnim portfoliom od 10 miliona evra.

Edukator iz oblasti poreza i računovodstva.

Obrazovanje: Executive MBA, Certifikat ovlašćenog računovođe od 2000. godine, završene obuke za Edukatore za sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i MSFI za MSP (PWC akademija), položen završni ispit na specijalističkim studijama o Transfernim cenama na Pravnom fakultetu u Beogradu, obuka za Poreskog savetnika od 100 časova u PKS, i desetine drugih edukacija… završen Ekonomski fakultet.

Ovo nije online kurs!
Ovo je koučing program sa bonus materijalima u wordu i excelu. Jedne ćeš moći da koristiš u radu. Drugi su edukativne prirode pomoću kojih ćeš razumeti principe računovodstva i kontrolne mehanizme

Sadržaj je prilagođen Vama i pozicijama u Vašim bruto bilansima. Cilj je rešiti dileme, unaprediti znanje, izgraditi svoj metod u radu i efikasno obaviti zadatak. Krajnji ishod – Vaša poslovna praksa je vrednija, Vaše znanje, stručnost i samopouzdanje je cenjeno, priznato i plaćeno. Trajanje programa je ukupno 10 časova zajedničkog rada i edukacije sa više od 3h za pitanja i odgovore + 1 čas samo za pitanja i odgovore + 30 minuta individualnih konsultacija.

Plan programa:

 • 10 vebinara u trajanju 1 h + 20 minuta za pitanja i odgovore
  • Godišnji popis 
  • Osnovna sredstva i Amortizacija
  • Materijal
  • Roba
  • Potraživanja
  • Obaveze
  • Rashodi
  • Prihodi
  • Poreski bilans
  • Obrasi Finansijskih izveštaja
 • 1 h Grupnih konsultacija – Pitanja i Odgovori
 • 30 minuta za individualne konsultacije.
 • Zajednica u zatvorenoj FB grupi za postavljanje pitanja i međusobnu podršku.

Program Decembar 2023 – Mart 2024

Vreme održavanja vebinara je subotom od 15h – 16h.

Dva termina u decembru 2023., dva u januaru i po tri u februaru i martu 2024.
+ bonus 23.03. pitanja i odgovori!

KALENDAR EDUKACIJA

 • 16.12.2023.
 • 23.12.2023.
 • 20.01.2024.
 • 27.01.2024.
 • 03.02.2024.
 • 10.02.2024.
 • 24.02.2024.
 • 02.03.2024.
 • 09.03.2024.
 • 16.03.2024.
 • 23.03.2024.

BONUS

Materijali koje dobijate:

Templejti akata:

 • Pravilnik o popisu
 • Odluka o komisijama za vršenje Popisa
 • Primer Izveštaja o izvršenom popisu i popisne liste
 • Odluka o usvajanju izveštaja o popisu
 • Napomene uz finansijske izveštaje

Edukativni Obračuni u Excelu:

 • Obračun robe
 • Obračun amortizacije proporcionalnom metodom
 • Obračun poreske amortizacije
 • Odloženi poreski rashodi i prihodi

Upis na program Završimo Završni Zajedno je otvoren do 15.12.2023.

Cena je 437 evra

Učesnici prethodnih edukacija i treninga ostvaruju popust od 10%

Uplata u celosti do 15.12.2023.

Prijavi se i dobićeš profakturu za uplatu