BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

PODRŽKA IZVOZU – DO 10 MILIONA DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA

Sigma Solution > Blog > PODRŽKA IZVOZU – DO 10 MILIONA DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU I PROIZVODNJU NAMEŠTAJA

Razvojna agencija Srbije (RAS) objavila je Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza. Poziv je raspisan 25.12.2020. i otvoren je do 23.02.2021. Bespovratna sredstva se dobijaju kroz refundaciju troškova po završetku aktivnosti. Cilj je unapređenje izvoznih potencijala privrede i to za prehrambenu industriju i proizvodnju nameštaja. Maksimalna sredstva su 10 miliona dinara po korisniku.

Prihvataju se Prijave od podnosilaca koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Privredna društva registrovana u APR, zaključno sa 01. januarom 2018.;
 • Pretežna delatnost je u sektoru prehrambene industrije ili sektoru drvne industrije (proizvodnja nameštaja);
 • Podnosilac prijave pretežno se bavi proizvodnjom finalnih proizvoda iz gore navedenih sektora – koji su namenjeni za maloprodaju.
 • Minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 25.decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.
 • Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario je poslovni prihod od najmanje 36.000.000,00 RSD;
 • Vrednost osnovnih sredstava, u bilansu stanja u 2019. godini nije manja od 36.000.000,00 RSD;
 • Ostvaren izvoz od najmanje 12.000.000 RSD u 2019. godini.
 • Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;
 • Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta HACCP (ukoliko posluje u sektoru prehrambene industrije).
 • Kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini
 • Izmirene dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;
 • Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Projektne aktivnosti koje RAS sufinansira treba da su usmerene ka ciljanim tržištima i da se odnose na:

1. Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga
 • Analiza tržišta, plasmana, izrada marketing plana, plana brendiranja, marketinške aktivnosti na promociji brenda, dizajn proizvoda, pakovanja i ambalaže i sl.
 • Moguća refundacija je do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a maksimalno 3 miliona dinara.
 • Sredstva za ovu aktivnost se ne mogu koristiti za izrade ambalaže/etiketa i drugog promotivnog materijala.
2. Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima (iz oblasti drvne i prehrambene industrije na ciljanom tržištu)
 • Izlaganje na sajmovima: zakup prostora, izrada štanda i prateće usluge, troškovi transporta uzoraka, posete kupcu/distributeru
 • Posete kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije: angažovanje konsultanta za identifikaciju potencijalnih kupaca ili distributera, priprema za B2B susrete itd,
 • Učešće na online sajmovima, webinarima i događajima iz oblasti drvne i prehrambene industrije: participacija za učešće

Za ove aktivnosti predviđena je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1,5 dinara.

3. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
 • Troškovi atesta, homologacije, certifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljanom tržištu
 • Troškovi ulistavanja proizvoda u trgovinske lance na ciljanom tržištu

Refundacija za ove aktivnosti je do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3 miliona dinara.

4. Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti
 • Sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu
 • Finansijsko upravljanje
 • Kalkulacija cena proizvoda i troškova izvoza
 • Sticanje znanja u vezi sa pravnim/poreskim/carinskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu

Predviđena je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1 milion dinara.

5. Unapređenje proizvodnih sposobnosti
 • Razvoj novog proizvoda prema zahtevima ciljanih tržišta
 • Nabavka specifične opreme

Sredstva za ovu aktivnost mogu biti refundirana samo ako su sve ostale aktivnosti iz Plana intervencije sprovedene i verifikovane.

Refundacija je do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 4 miliona dinara.

Opravdani troškovi ne obuhvataju PDV . Troškovi koji ne mogu biti predmet sufinansiranja po ovom programu su:                           

 • Troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike;
 • Carinski i administrativni troškovi;
 • Troškovi prinudne naplate.

Prijave za program se podnose elektronski na linku: https://prijave.ras.gov.rs/Izvoz  

Može se podneti samo jedna prijava u okviru koje se mora aplicirati za minimum dve aktivnosti.

Dokumentacija za konkurisanje:

 • Obrazac 2 ;
 • Obrazac 3 ;
 • Izjavu da Podnosilac prijave i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 • Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikovanog tela akreditovanog od strane ATS;
 • Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

Sem obavezne, može se podneti i sledeća dokumentaciju:

 • Dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu sa inostranim kupcem;
 • Kopije industrijski specifičnih standarda izdatih od strane IAF MLA članice za eksterne audite, odnosno od odgovarajuće institucije;
 • Kopije izvoznih dozvola;
 • Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.
 • Druga dokumentacija koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Sigma Solution pruža usluge pripreme projektne dokumentacije za učešće u Javnom pozivu. Za sve informacije obratite nam se office@sigmasolution.rs ili kroz kontakt formu na sajtu.

Link do Javnog poziva sa kompletnim informacijama:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2020. GODINI