BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Javni poziv za učešće na sajmu organske hrane “BIOFACH” 2021 u Nemačkoj

Sigma Solution > Vesti > Javni poziv za učešće na sajmu organske hrane “BIOFACH” 2021 u Nemačkoj

Razvojna agencija Srbije objavila je javni poziv za organizovano učešće na međunarodnom sajmu organske hrane “BIOFACH” koji će održati od 17. do 20. februara 2021. u Nirnbergu, SR Nemačka. Učesnicima je obezbeđeno delimično sufinansiranje troškova sajma, podrška u pripremi nastupa i organizovanju B2B sastanaka tokom održavanja sajma i povezivanja sa potencijalnim partnerima.

“BIOFACH” ( www.biofach.de/en) je najveći svetski sajam u oblasti organske proizvodnje koji je svake godine do sada okupljao 50.000 posetilaca iz 130 zemalja. Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i Nacionalnom asocijacijom za organsku proizvodnju „Serbia organica“ organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije.

Pravo na učešće na ovom sajmu imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se isključivo bave proizvodnjom organskih proizvoda. Rok za prijavu je 30.10.2020. godine.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori. Izlagači snose troškove participacije u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra bez pdv-a. Takođe, izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Za prijavu je potrebna sledeća dokumentacija:

  • popunjena, potpisana, overena i skenirana Prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza, sve poslato najkasnije 30. oktobra do 16h, na email adrese objavljene u tekstu Javnog poziva
  • originale dokumentacije poslate na mejl potrebno je poslati i poštom, u skladu sa instrukcijama iz Poziva.

Link do Javnog poziva sa kompletnim informacijama:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-na-medunarodnom-sajmu-organske-hrane-biofach-2021-nirnberg-sr-nemacka