BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Elektronski fiskalni uređaj

Sigma Solution > Blog > Elektronski fiskalni uređaj

Slede korisne informacije u vezi Elektronskih fiskalnih uređaja.

Najznačajnije novine su:

 • Elektronski fiskalni uređaj – EFU – može biti hardversko i/ili softversko rešenje (kasa kao aparat na koji smo navikli da viđamo u radnjama ili jednostavno samo softver kao i svaki drugi korisnički program);
 • 24h povezanost i razmena podataka EFU sa serverima Poreske uprave (PU);
 • Izdavanje fiskalnih računa se može obavljati i preko računara, tableta ili mobilnog telefona;
 • Fiskalni računi sadrže QR kod ako su u papirnom obliku ili digitalni potpis ako se izdaju u elektronskom obliku;
 • Fiskalni računi se čuvaju na serverima Poreske uprave 10 godina (zgodno kod garancija zar ne?);
 • Fiskalni račun je i PDV račun (ukida se potreba za “gotovinskim” računima);
 • Visina poreske stope se povlači sa servera PU – eventualne izmene će se dešavati automatski;
 • On line prodaja – nema obavezu štampanja računa, provera se vrši preko hiperlinka sadržanog u e-računu;
 • E-račun sadrži hiperlink. Klasični (štampani) račun sadrži QR kod.
 • Klasična prodaja – moguće je račun poslati samo elektronski uz saglasnost kupca – to nije e-račun, to je štampani račun sa QR kodom koji je u elekronskom obliku;
 • Izdavanje fiskalnih računa i za primljeni avans;

KRAJNJI ROK UVOĐENJA I AKTIVIRANJA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA JE 30. APRIL 2022. GODINE.

ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Elektronski fiskalni uređaj sastoji se od sledećih elemenata:

1. Procesor fiskalnih računa – PFR

2. Elektronski sistem za izdavanje računa – ESIR

3. Bezbednosni element – BE

ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ MOŽE BITI KASA (kakve smo navikli da viđamo) odnosno APARAT KOJI OBJEDINJUJE OVA TRI ELEMENTA i uključuje i internet vezu npr. i štampač. Sve potrebno je integrisano u jednom uređaju koji može biti i pokretni.

MOŽE BITI U POTPUNOSTI I SOFTVER INSTALIRAN NA RAČUNARU, TABLETU ILI MOBILNOM TELEFONU.

ili neka druga kombinacija.

VAŽNO JE ZNATI DA ONLINE PRODAJA (RAD PREKO INTERNETA) NEMA OBAVEZU ŠTAMPANJA FISKALNIH RAČUNA SAMIM TIME NIJE POTREBAN ŠTAMPAČ.

ZA OSTALE NAČINE PRODAJE, IZ FIKSNOG PROSTORA, POKRETNOG ILI SA APARATA (SAMONAPLATNOG UREĐAJA), OBAVEZNA JE ŠTAMPA FISKALNOG RAČUNA.

Štampa generalno može biti na bilo kom štampaču, osim matričnom. Kod klasične maloprodaje verovatno je najrentabilnije rešenje termalni POS štampač. Ostala prodaja npr. usluga u obzir treba da uzme dinamiku izdavanja računa i druge relevantne činjenice kao i za izbor EFU.

ESIR – je softver ili aplikacija pomoću koje izrađujemo “kucamo” fiskalni račun. Skraćenica je od Elektronski sistem za izdavanje faktura. U Registru odobrenih elemenata EFU odobreno je desetine ESIR-a. O čemu treba voditi račun, je da li je ESIR osnovni ili napredni. Osnovni npr. nema opcije izdavanja avansnih računa i moguće još neke opcije. O ovome treba da se raspitate kod dobavljača.

Dostupan je i besplatan ESIR, softver Poreske uprave, ali samo kao android aplikacija.  Preuzima se na Google Play.

Više o ovome možete pročitati na donjem linku.

https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/8062/uputstvo-za-android-aplikaciju—esir-poreska-uprava-rs.html

PFR – je element preko kojeg se odvija proces povezivanja naše “kase” sa serverima Poreske uprave odnosno Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Može biti u formi uređaja (kao čitač kartica)  ili softver. Skraćenica je od Procesor fiskalnih računa. Bilo da je uređaj ili softver, ako se nalazi kod nas u prostoru govorimo o Lokalnom PFR (L-PFR). Ako koristimo PFR koji je lociran na serverima PU, govorimo o Virtuelnom PFR (V-PFR). Obveznici koji posluju online, mogu da koriste i samo V-PFR. Ostali, takođe mogu koristiti V-PFR ali u samom objektu moraju obezbediti bar jedan lokalni PFR (L-PFR), preko kojeg će evidentirati promet u slučaju prekida Interneta.

Korišćenje Virtulenog PFR je besplatno.

BE – Bezbedonosni element  koji izdaje Poreska uprava. Ako za PFR koristimo hardver (fizički uređaj) onda BE može biti kartica (kao smart card npr.) a može biti i softver. Informaciju će Vam dati Prodavac od kojeg nabavljate EFU ili samo PFR i to je vrlo bitna informacija prilikom predaje prijave za dobijenje Bezbedonosnog elementa. Ako koristimo virtuelni PFR, bezbedonosni element je fajl (softver tj. certifikat) koji nam Poreska uprava dostavlja u poresko sanduče na portalu E-porezi. 

Aktiviranjem BE vršimo povezivanje naše “kase” sa Poreskom upravom, fiskalizujemo je i možemo otpočeti sa izdavanjem fiskalnih računa.

“Stari” obveznici ovim postupkom istovremeno obavljaju defiskalizaciju postojećih fiskalnih kasa.

Ovo je bilo krajnje pojednostavljeno objašnjenje, da bi stekli širu sliku šta nam je potrebno od informacija da bi doneli odluku kakvu ćemo elektronsku fiskalnu kasu koristiti. U pozadini, šema može biti mnogo složenija jer ESIR i PFR mogu imate različite kombinacije, naročito kod obveznika koji imaju više fiskalnih kasa u jednom objektu ili više maloprodajnih objekata.

PFR može biti uređaj vezan samo za jednu “kasu”, ili softver vezan samo za jednu “kasu” ili može biti jedan uređaj ili softver koji povezuje više “kasa” u jednom objektu i uspostavlja vezu sa serverom Poreskom uprava itd.  Ova rešenja su važna kada je brzina izrade fiskalnog računa bitna. Brzina veze PFR i BE i servera PU je presudna kod više kasa u jednom objektu i mogu biti vrlo složena rešenja kod samoposluga, hipermarketa itd.

ESIR i PFR moraju biti sertifikovani od strane Poreske uprave, koja vodi i objavljuje Registar odobrenih rešenja.  Na donjem linku je pristup ka Registru:

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html

KAKO ODLUČITI?

Da rezimiramo prvo naše aktivnosti. (Ako već niste, pročitajte naš prethodni članak E-fiskalizacija). Za nas kao obveznike ceo proces sastoji se od sledećih faza: 

1. Prijava poslovnog prostora na E-porezi podnošenjem PGJO prijave;
2. Prijava za finansijsku podršku (opciono) na E-porezi, popunjavanjem FIP EFU izjave;
3. Izbor i nabavka sertifikovanog PFR i ESIR-a;
4. Prijava za dobijanje Bezbedonosnog elementa od strane Poreske uprave i
5. Povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom koji vodi Poreska uprava. 


PRELAZNI PERIOD DO 30.04.2022. GODINE ZA PRELAZAK ODNOSNO UVOĐENJE E – FISKALNIH KASA VAŽI I ZA POSTOJEĆE OBVEZNIKE I ZA OBVEZNIKE KOJI TO POSTAJU PO NOVOM ZAKONU I UREDBI.


PRODAJA U FIKSNOM PROSTORU

 • L-PFR: uređaj ili softver
 • ESIR
 • BE: kartica, usb ili softver (certifikat)
 • Štampač
 • Integrisano sve u jednoj “kasi” ili
 • PFR + ESIR je jedan uređaj i odvojeno štampač ili
 • PFR (softver)+ ESIR na računaru (tabletu ili mobilnom) i odvojeno štampač
 • ESIR na računaru, PFR kao uređaj i BE kao kartica + štampač

POKRETNA (TERENSKA) PRODAJA

 • Sve integrisano u jednom uređaju “kasi” jer to zahteva sam način prodaje
 • L-PFR
 • ESIR
 • BE
 • Štampač
 • Internet veza

DALJINSKA TRGOVINA – ONLINE PRODAJA

 • V-PFR sa servera PU
 • ESIR
 • BE kao ceritifikat
 • Android app ESIR Poreske uprave (prihvatljiva za manji obim dnevnog izdavanja računa odnosno manji broj artikala)
 • Sve na android uređaju ili
 • ESIR na računaru + V-PFR
 • ESIR na računaru + L-PFR (ako korisnik smatra da je efikasnije za poslovanje da ima lokalni PFR)

PRODAJA PUTEM SAMONAPLATNIH UREĐAJA

 • Prodaja preko samonaplatnih uređaja sa aspekta fiskalizacije je vrlo specifična i prevazilazi sadržaj ovog članka. Tehničke karakteristike i upotreba samog aparata određuju način fiskalizacije.

KORISNA PITANJA PRILIKOM IZBORA EFU

U zavisnosti od užeg izbora, koji je primenljiv na Vaš način i dinamiku prodaje, pojedina sledeća pitanja mogu biti Vaša:

 • Da li je L-PFR kompatibilan sa svim ESIR-ima
 • Da li je LPFR i ESIR podržan od Windows, Android ili drugih (koje Vi koristite) operativnih sistema
 • Redni broj iz Registra odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja
 • Da li LPFR omogućava izradu fiskalnih računa i kada Internet ne radi
 • Koji mi je štampač potreban
 • Da li ESIR omogućava štampu na bilo kom štampaču
 • Da li ESIR podržava izdavanje avansnih računa
 • Način kupovine/instalacije: lično na licu mesta, daljinski itd.
 • Dostupnost tehničke podrške
 • Garantni rok i zamena
 • Cena: osnovni paket, instalacija, mesečno, teh. podrška
 • Nabavka rezervnog napajanja

Link do portala Ministarstva finansija kreiranog samo za namenu prelaska na novi sistem fiskalizacije: 

http://budiefiskalizovan.gov.rs/

Na sajtu Poreske uprave putem donjeg linka, možete dobiti korisne odgovore kao i sva tehnička uputstva:  
 
https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija.html

Sigma Solution pruža usluge poreskog i poslovnog savetovanja. Zakažite termin putem kontakt forme ili na emejl: office@sigmasolution.rs