BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Seminar – Dvostruki troškovi istraživanja i razvoja, kvalifikovani prihod i ulaganja u kapital inovacionih društava

Sigma Solution > Vesti > Seminar – Dvostruki troškovi istraživanja i razvoja, kvalifikovani prihod i ulaganja u kapital inovacionih društava

Pravilnici u vezi umanjenja poreza na dobit za ulaganja u inovacije, izuzimanja prihoda od inovativnih proizvoda i usluga i o načinu obračuna poreskog kredita za ulaganja u kapital inovacionih privrednih društava, doneseni su u julu 2019. godine.

Na ovu temu sam bila predavač u septembru iste godine u hotelu Moskva, u organizaciji kuće Forum Media. Tokom 2020. godine održan je i online seminar, a zbog aktuelnosti teme i interesovanja Forum Media ga organizuje ponovo.

Pričaćemo o tome:

  • Koji se troškovi priznaju kao troškovi istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
  • Kako se računa kvalifikovani prihod i na koji način umanjuje poresku osnovicu poreza na dobit

  • Koje evidencije je potrebno obezbediti
  • Kako se ostvaruje poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital inovacionih društava
  • Kako se radi korekcija u Poreskom bilansu i koji obrasci se podnose u prilogu

Seminar će se održati 31.03.2021. godine, preko Zoom-a u vremenu od 10h do 14h.

Pridružite nam se, posebno ako ste razvijali i uvodili novi proizvod ili uslugu, proces ili sistem i po tom osnovu iskazali troškove istraživanja i razvoja ili ostvarujete prihod od naknade za korišćenje autorskog dela, licence ili patenta. Ili ako planirate ulaganje u kapital privrednog društva koje se bavi inovacionim delatnostima, tema je korisna i za Vas.

Prijava i cena je na linku: