BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE
Sigma Solution > Blog > Olakšice za zapošljavanje u 2020

Krajem 2019. god. zakonodavac je doneo niz propisa koji bi trebalo da podstaknu zapošljavanje u Srbiji. U ovom članku objasnićemo jedan od podsticaja, onaj koji bi trebao da ublaži efekte Testa samostalnosti preduzetnika tj. ograničenja u statusu poslovnog odnosa Preduzetnik – Klijent. Međutim, ove olakšice ne odnose se samo na tu kategoriju poreskih obveznika (IT industrija uglavnom) nego VAŽE ZA SVE koji ispunjavaju propisane uslove.

Olakšice koriste Poslodavci, koji se oslobođaju od dela plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za PiO, za novozaposlene, uz ispunjenje određenih uslova. Period korišćenja ovih podsticaja je naredne tri godine tj. do 31.12.2022. god.

Benefiti nisu zanemarljivi i vredi ih pomno proučiti. Bitno je razumeti sledeće:

 • Poslodavci za koje važi oslobođenje
 • Uslovi koje treba da ispuni lice koje zapošljavamo – Kvalifikovano novozaposleno lice
 • Primena na osnivače privrednih društava
 • Olakšice koje se mogu ostvariti  
 • Posebni uslovi za primenu
 • Otvorena pitanja

I Poslodavac  

Nove olakšice, koje važe od 01.01.2020.god., mogu da ostvare svi Poslodavci, bili oni pravno ili fizičko lice, osim budžetskih korisnika i korisnika javnih sredstava.

Oslobođenje važi za sve privatne Poslodavce tj.  i PREDUZETNIKE i PRAVNA LICA (doo, ad, udruženja, ustanove itd) koji zasnuju radni odnos sa Kvalifikovanim novozaposlenim licem, u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2022. god.

Za korišćenje oslobođenja radni odnos može biti zasnovan u bilo kom trenutku u periodu od 01.01.2020. – 31.12.2022.godine. Uslov je, da je lice koje zapošljavamo, prethodno već steklo status Kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Zasnivanje radnog odnosa podrazumeva zaključenje Ugovora o radu i prijavu na obavezno socijalno osiguranje u CROSO. (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja)

Dodatni uslov je da Poslodavac zasnivanjem radnog odnosa sa Kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća ukupan broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019.god. O tome više u IV delu.

Zakonodavac nije propisao vrstu radnog odnosa što znači da se oslobođenje ostvaruje i za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno ali i na određeno vreme.  

Uslov je i da se NE MOŽE KORISTITI VIŠE RAZLIČITIH PODSTICAJA, propisanih zakonom,  za jedno novozaposleno lice.  (Npr. po Zakonu o ulaganjima itd.)

Pravo na oslobođenje može da ostvari i Poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2019.godine.

Poslodavci za koje oslobođenja ne važe su: državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i druge direktni ili indirektni budžetski korisnici odnosno korisnici javnih sredstava.

II Kvalifikovano novozaposleno lice

Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje NIJE imalo status osiguranika zaposlenog[1] u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. god.

Ako takvo lice zaposlite u periodu 01.01.2020. – 30.04.2020. god. imate pravo na propisana oslobođenja.

Odnosno, bitno za dalje razumevanje, tim zaposlenjem lice postaje Kvalifikovano novozaposleno lice. Da ponovimo, tokom cele 2019. god. lice nije imalo status zaposlenog lica a postalo je osiguranik zaposleni u 2020. god. i to do 30.aprila 2020. god.

Pri tome nije od značaja da li je nezaposleno lice bilo prijavljeno na evidenciju nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava nije uslov.

Oslobođenja važe i za osnivače privrednih društva koji zasnuju radni odnos u društvu u kojem su osnivač ili član. O tome u narednom odeljku.  


Pravo na oslobođenja imate i ako zapošljavate posle 30.04.2020. god. odnosno u periodu 01.05. – 31.12.2020. god. ali je onda malo izmenjena odrednica za Kvalifikovano novozaposleno lice.

Za taj period zapošljavanja Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje NIJE imalo status osiguranika ZAPOSLENOG[1] ALI NI status osiguranika PREDUZETNIKA u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. god.


Oslobođenje važi za zasnovani radni odnos u periodu JANUAR – APRIL 2020.god. sa licima koji su bili ili nezaposleni ili preduzetnici u 2019. god.

Ako zapošljavate u periodu MAJ – DECEMBAR 2020.god. oslobođenje možete ostvariti samo za lica koja su bila nezaposlena (ne važi više za preduzetnike) ali sada ne samo nezaposlena u  2019.god. nego i nezaposlena do 30.04.2020.god.   


Ovime je data mogućnost poslodavcima i preduzetnicima (pre svega iz IT delatnosti, ali važi za sve preduzetnike koji ne prolaze Test samostalnosti) da na drugačiji način urede svoje međusobne odnose. Taj rok je 30.04.2020. god. u kom mogu da ostvare određene uštede sve do kraja 2022. god.


KVALIFIKOVANO NOVOZAPOSLENO LICE

NEMA status Osiguranika zaposlenog[2] u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. NEMA status Osiguranika zaposlenog[3] niti Osiguranika preduzetnika u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020.
STEKLO status Osiguranika zaposlenog u periodu 01.01.2020 – 30.04.2020. [4] STEKLO status Osiguranika zaposlenog u periodu 01.05.2020 – 31.12.2020. [5]
Može biti i lice koje je u bilo kom periodu u 2019.god. bilo:
Preduzetnik
Osnivač privrednog društva koji u istom nije radio (bez prijave na osiguranje) ili je čak i radio ali bez zasnivanja radnog odnosa (šifra osiguranja 206 )
Lica koja su obavljala poslove po Ugovoru o delu i  Autorskim ugovorima
Osiguranik poljoprivrednik
Može biti i lice koje je u bilo kom periodu u 2019.god. kao i do 30.04.2020.god. bilo:
Preduzetnik
Osnivač privrednog društva koji u istom nije radio (bez prijave na osiguranje) ili je čak i radio ali bez zasnivanja radnog odnosa (šifra osiguranja 206 )
Lica koja su obavljala poslove po Ugovoru o delu, Autorskim ugovorima
Osiguranik poljoprivrednik  

Kvalifikovano novozaposleno lice NE MOŽE BITI: korisnik starosne, privremene starosne ili invalidske penzije u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020.god.

Obzirom, da oslobođenje važi za poslodavce koji u bilo kom trenutku u periodu 01.01.2020. – 31.12.2022.god. zasnuju radni odnos sa Kvalifikovanim novozaposlenim licem, u interesu je i poslodavca i zaposlenog lica da u momentu zasnivanja radnog odnosa, recimo 2021. god. znaju da li se možda radi o Kvalifikovanom novozaposlenom licu. Zbog toga su bitna prva dva reda prethodne tabele. O tome detaljnije u IV delu.


[1] Niti status Osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član (šifra osiguranja 207). Skraćeno: osnivač koji je u radnom odnosu u svojoj firmi.

[2] Kao pod 1)

[3] Kao pod 1)

[4] Odnosno postalo osiguranik samostalnih delatnosti, koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u svom društvu (šifra osiguranja 207)

[5] Kao pod 4)


III PRIMENA NA OSNIVAČE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Olakšice važe i za osnivače privrednih društava koji zasnuju radni odnos u društvu u kojem su osnivač odnosno član. Uslovi su u svemu isti kao što je već opisano.

Ako se prijavljuju u radni odnos u svom društvu u periodu 01.01. – 30.04.2020. god. uslov je da nisu bili već osiguranici po tom osnovu u nekom drugom društvu i da nisu bili osiguranici zaposleni u periodu od 01.01. – 31.12.2019. god.

Ako se prijavljuju u periodu od 01.05. – 31.12.2020. god. uslov koji se tiče osiguranja je, pored već navedenog da, nisu bili ni preduzetnici a što se tiče perioda u kojem treba da ispune taj uslov, produžen je na 01.01.2019. – 30.04.2020. god.

Ovim, svi Preduzetnici koji razmišljaju da se transformišu u privredno društvo mogu to da učine do 30.04.2020. god., prijave se u radni odnos u svom društvu i ostvare ista oslobođenja.

Za prijave na osiguranje osnivača po osnovu radnog odnosa posle 31.12.2020. god. oslobođenja više ne važe.

Sve navedeno važi za osnivače i postojećih i novoosnovanih privrednih društava  koji u periodu jan – decembar 2020.god. zasnuju radni odnos u svom preduzeću odnosno postanu osiguranici samostalnih delatnosti po osnovu radnog odnosa u društvu u kojem su član (šifra osnova osiguranja 207). Ali kao i za sve zaposlene, postoje dva perioda. Ako se prijava vrši do 30.04.2020.god. uslov je da tokom cele 2019. godine nisu bili u tom statusu niti da su bili osiguranici zaposleni negde drugde. Ako se prijavljuju u periodu 01.05. – 31.12.2020. god. uslovi su kao i za prethodno samo je period nemanja statusa osiguranika produžen do 30.04.2020. god. i više ne važi za osiguranike preduzetnike.    

IV Olakšice

Olakšice se odnose na Poslodavce koji imaju pravo na oslobođenje od plaćanja dela obaveze za obračunati i obustavljeni:

 • poreza na zarade (10%) i
 • doprinosa za PiO i na teret zaposlenog i na teret poslodavca (14% + 11,5% = 25,5%)

Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za nezaposlene (2 x 5,15% + 0,75%= 11,05%) nije predmet oslobođenja i isti se plaćaju.

Period isplate zarade Oslobođenje za porez na dohodak Oslobođenje za doprinos za PiO
01.01. – 31.12.2020 70% 100%
01.01. – 31.12.2021 65% 95%
01.01. – 31.12.2022 60% 85%

Momenat korišćenja olakšice je vezan za isplatu zarade, što znači da se npr. za zaradu za mesec decembar 2020. god. koja se isplaćuje u januaru 2021. god. primenjuju oslobođenja za 2021. god. (65%+95%). Ako se zarada za decembar 2022. god. isplaćuje u januaru 2023. god. nema se pravo na korišćenje propisanih umanjenja.

Ako je poslodavac započeo obavljanje delatnosti tokom 2021 ili 2022. god. i zaključi Ugovor o radu sa licem koje se može smatrati Kvalifikovanim novozaposlenim licem primenjuje oslobođenja predviđena za isplate zarada u toj godini.

Obračun zarada vrši se na osnovu Ugovora o radu i ugovorene zarade, u skladu sa Zakonom o radu. Prilikom isplate obustavljaće se deo koji predstavlja oslobođenje. PPP PD prijava koja se podnosi prilikom isplata zarada, podnosiće se odvojeno za Kvalifikovana novozaposlena lica. Doprinosi za ovu kategoriju zaposlenih, u delu koji se tiču oslobođenja, isplaćivaće će se iz Budžeta. Procedura i obrasci se očekuju da budu propisani  u najskorije vreme. Obračunati a obustavljeni (oslobođeni) porez teretiće troškove poslodavca ali će sama obustava po osnovu oslobođenja predstavljati prihod tako da je primarni efekat na poslovni rezultat neutralan. Što se tiče doprinosa videćemo kada se objavi procedura kako je zakonodavac to tačno (tehnički) zamislio.

V Posebni uslovi

Posebni uslovi vezani su za poslodavca u smislu ograničenja smanjenja broja zaposlenih. Polazi se od broja zaposlenih kod poslodavca na dan 31.12.2019. god. (važeći su podaci iz CROSO-a).

U toku korišćenja olakšica broj zaposlenih ne sme se smanjivati ispod broja zaposlenih na 31.12.2019. god. uvećanog za broj Kvalifikovanih novozaposlenih lica.

Ako do smanjenja broja zaposlenih dođe, gubi se pravo na korišćenje oslobođenja za onaj broj Kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen ovako definisan broj zaposlenih. Šta to znači?

Ako smo npr. na 31.12.2019. imali 25 zaposlenih i  u januaru stupe u radni odnos još 2 lica, za koje nemamo pravo na oslobođenje, a u martu zaključimo ugovore o radu sa 3 kvalifikovana novozaposlena. Ukupno imamo 30 zaposlenih u tom trenutku. Donja granica za pravo na korišćenje oslobođenja je 25+3 = 28.   Sve dok ukupan broj zaposlenih nije manji od 28 imamo pravo da koristimo predmetna oslobođenja u skladu sa propisima. Što znači da, ako smanjimo broj zaposlenih za 2 lica oslobođenje koristimo i dalje. Ali ako se taj broj smanji za 3  (koji su npr. bili u radnom odnosu pre 31.12.2019. god.) gubimo pravo na oslobođenje za jednog novozaposlenog kvalifikovanog. (30-3=27; 27-28=1)

Pravo se gubi po redosledu prijavljivanja Kvalifikovanih novozaposlenih lica. Otvoreno je pitanje da li postoje opravdana smanjenja (penzija, otkaz i sl.)? Više tome u poslednjem delu.

Kod Poslodavaca koji su započeli obavljanje deletnosti posle 01.01.2020. god. ovaj uslov se posmatra u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12. godine u kojoj je započeto obavljanje delatnosti.

Npr. osnovali ste firmu u 2020.god. i na dan 31.12.2020. god. imate ukupno 15 zaposlenih (od kojih 2 kvalifikovana). U toku 2021.god. broj zaposlenih povećate  na 17. U 2022. god. jedan zaposleni napusti kompaniju ostajemo sa 16 zaposlenih, što je i dalje više u odnosu na broj na dan 31.12.2020. god. i koristimo oslobođenje i dalje . Ali ako se broj smanji na npr. 14 gubi se pravo na oslobođenje za jednog kvalifikovanog zaposlenog (15 -14 = 1)  

Ako Kvalifikovano novozaposleno lice promeni poslodavca u periodu važenja oslobođenja (do kraja 2022. god.) svaki naredni Poslodavac može da koristi oslobođenje propisano za tu godinu, uz ispunjavanje uslova da ne smanjuje broja radnika na dan 31.12.2019.god. uvećanog za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica. 

Bitno je znati i dokazati, da lice koje zapošljavamo nije imalo status osiguranika zaposlenog  u 2019.god. a stupilo  je u radni odnos kod nekog pre poslodavca u periodu 01.01. – 30.04.2020. god. Ili, da lice nije imalo status osiguranika zaposlenog niti osiguranika preduzetnika u 2019.god. i u periodu do 30.04.2020. god. a zasnovalo je radni odnos u bilo kom trenutku u periodu od 01.05. do 31.12.2020. god. Bez obzira na trajanje radnog odnosa kod prvog poslodavca i bez obzira da li je prethodni poslodavac koristio ova oslobođenja ili imao pravo na korišćenje istih.

VI  Otvorena pitanja

Za primenu u praksi propisa kojima su uređeni ovi podsticaji zapošljavanja postavljaju se određena pitanja i dileme. Navešćemo samo neke:  

 • Da li se kategorija osiguranik zaposleni posmatra u odnosu na definisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju? Ako je tako, onda se pravo na oslobođenje ne može ostvariti za lica koja su u periodu 01.01.2019 – 30.04.2020.god. bila angažovana po Ugovorima o privremenim i povremenim poslovima jer se oni za to vreme angažovanja smatraju osiguranicima zaposlenim. Čini se da nije bila namera zakonodavca da ova lica isključi iz definicije Kvalifikovanih novozaposlenih lica i nadamo se da će se uskoro nadležni izjasniti po ovom pitanju. Ko se smatra osiguranikom zaposlenim (i drugim osiguranikom) možete pogledati na linku:

https://www.pio.rs/lat/osiguranici.html

 • Na osnovu čega će se dokazivati nepostojanje statusa osiguranika zaposlenog itd. za periode 01.01.2019. – 30.04.2020.god? Potvrde iz CROSO-a, nekog ispisa dostupnog kroz e-evidencije ili slično?
 • Da li će se priznavati smanjenje broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga kao što važi za korišćenje nekih drugih subvencija (kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda za razvoj itd.). Primeri opravdanog smanjenja su: odlazak zaposlenog u penziju, smrt, otkaz od strane zaposlenog itd.     
 • U kom trenutku se posmatra smanjenje broja zaposlenih? U odnosu na stanje na poslednji dan u mesecu ili prema momentu ostvarenja prava na oslobođenje a to je isplata zarade.

Ovo su dileme nastale već pri samom čitanju propisa a tokom primene sigurno će se javiti i nove nedoumice. Očekujemo razjašnjenja i stavove nadležnih na ovu temu.


Oslobođenje o kojem je reč u ovom tekstu propisano je u članu 21ž. Zakona o porezu na dohodak građana  (Sl. glasnik RS br. 24/01 ….. 86/19).

Inače, istim propisom, istovremeno, uvedena su još dva oslobođenja: za osnivače novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost i koji su zaposleni u tom društvu (član 21e) i za novonastanjene obveznike kod kvalifikovanog poslodavca (član 15v). O tome u nekom sledećem članku.

Zahvaljujemo bazi propisa Paragraf Lex.

33 Odgovora
 1. Vladimir

  Postovani, imam pitanje u vezi gubljenja prava olaksica.
  Dakle je ako u firmi jedan zaposleni dikektor, kad on zaposli novog kvalifikovanog randnika za njega dobija olaksice. Kad taj direktor da oktaz tj izadje iz firme, ostaje samo jedan zaposleni (novi zaposleni) koji bi tada bio direktor, tada gubi olaksice.
  Ako ta nova zaposlena osoba koja trenutno gubi olaksicu, ako predje u novu firmu da li i tamo gubi olaksicu ili je trajno stekla do kraja 2022, a samo trenutno gubi olaksicu u ovoj prethodnoj firmi?
  Hvala

  1. SigmaSolution

   Poštovani,
   – Olakšice treba posmatrati iz ugla Poslodavca. Poslodavac ostvaruje pravo na njih. U prvoj firmi Poslodavac gubi olakšicu jer smanjuje broj radnika.
   – Uz ispunjenje uslova za novozaposlenog da nije imao status osiguranika zaposlenog tokom 2019 (ili do aprila 2020) a zasnovao je radni odnos do 31.03.2020 (odnosno do 31.12.2020) kod bilo kog poslodavaca (iz privatnog ili državnog sektora), novozaposleni postaje Kvalifikovani novozaposleni.
   – Ako Kvalifikovana novozaposlena osoba pređe u drugu firmu, ostvarenje olakšica zavisi od toga da li novi Poslodavac povećava broj radnika u odnosu na 31.12.2019.god. odnosno nema smanjenje u odnosu na broj 31.12.2019. uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica. Nije trajno stečena olakšica nego samo status Kvalifikovanog novozaposlenog lica, koji svaki sledeći Poslodavac može da iskoristi i primeni olakšicu za konkretni period isplate zarade AKO ISPUNJAVAVA USLOV POVEĆANJA (NESMANJENJA) BROJA ZAPOSLENIH.
   – Uz ispunjenje uslova za broj radnika, moglo bi se reći, kako ste zaključili, da je olakšica trajno stečena do kraja 2022, a samo se trenutno gubi u prethodnoj firmi.
   – Prva firma ne mora čak ni da koristi olakšicu, bitno je da novozaposleni zasniva radni odnos u propisanom periodu i ispunjava uslov u pogledu perioda nemanja statusa osiguranika zaposlenog

 2. Milena

  Postovani, odlican i detaljan tekst.
  Javlja se, cini mi se , jos jedna dilema. Da li lice koje je bilo preduzetnik i bude zaposljeno kao kvalifikovani novozaposleni uperiodu od 01.01-30.04.2020 godine, moze da nastavi da ima svoju preduzetnicku radnju nakon toga ili mora da je ugasi?

  Unapred hvala na razmatranju i ovog pitanja.

  1. SigmaSolution

   Poštovana,

   hvala na oceni. U pravu ste, što se tiče dileme. I to je otvoreno pitanje.
   Odnosno i nije, jer nigde se u Zakonu ne pominje obaveza preduzetnika da ugasi preduzetničku delatnost ili je privremeno odjavi (mirovanje).
   Iz toga se može zaključiti da nema smetnje da se nastavi preduzetnička delatnost, (iz radnog odnosa) ako ima interesa za to.
   Prioritetno osiguranje je osiguranje po osnovu radnog odnosa. Trebalo bi da je cilj Zakonodavca postignut.
   Smatram da novozaposleni može da nastavi da ima svoju preduzetničku delatnost, samo će se promeniti šifra osnova u prijavi na PiO fond samostalne delatnosti.
   Nadam se da će i u vezi olakšica za novozaposlene PU ili Ministarstvo izdati Uputstvo kao za „Test samostalnosti“

  1. SigmaSolution

   Poštovani Aleksandre,
   na povlastice opisane u ovom članku nemate pravo.
   Ali ako ste bili na evidenciji nezaposlenih lica kod NSZ najmanje 6 meseci pre registrovanja preduzetničke radnje ili 12 meseci najviše pre toga stekli srednje, više ili visoko obrazovanje imate pravo na povlastice po čl. 21đ Zakona o porezu na dohodak građana. Oslobođenje može da se koristi do kraja 2020.god. (za sada) pod uslovom da zaradu koju sebi isplaćujete (lična zarada) ne prelazi 37.000 rsd.
   Ne znam koja je konkretno Vaša situacija ali možete mi pisati na mejl ili kroz kontakt formu da anlaziramo imate li pravo na neke podsticaje…

 3. Mira

  Poštovani, preduzetnik paušalac ima 1 zaposlenog radnika koji je najavio otkaz od 15.06.2020. Ako bi na njegovo mesto primio kvalifikovanog novozaposlenog da li bi imao pravo na olakšice?

  1. SigmaSolution

   Poštovani,
   odgovor na Vaše pitanje zavisi od datuma zasposlenja radnika koji je najavio otkaz.

   Uslov za korištenje olakšica po čl.21ž Zakona o porez na dohodak građana i čl. 45đ Zakona o socijalnim doprinosima je da se POVEĆAVA BROJ ZAPOSLENIH u odnosu na 31.12.2019.god. Ako ste na dan 31.12.2019. imali jednog zaposlenog u tom slučaju ne biste imali pravo. Ako na dan 31.12.2019. niste imali ni jednog zaposlenog ispunili bi ste uslov povećanja broja zaposlenih i imali bi pravo na korišćenje olakšica.

   Ako se Vaše pitanje odnosi na rok, odnosno da li 15.06.2020. važe olakšice za kvalifikovane novozaposlene odgovor je DA. Važe i u slučaju lica koja su u periodu 01.01.-31.12.2109. imala status osiguranika preduzetnika jer je rok u njihovom slučaju pomeren na 05.07.2020. Za druge kategorije kvalifikovanih novozaposlenih taj rok je i dalje 31.12.2020.

   1. Stanchy

    Postovani ,
    Ceo dan gledam i trazim po netu bas ovo sto ste Vi lepo napisali.
    Ali imam jos jednu nedoumicu.
    Nisam bila u radnom odnosu cwle 2019 i evo 2020.god. Na birou sam, ali bih otvorila frizerski salon, inace sam prosle godine zavrsila Skolu za negu lepote ,smer zenski frizer, tako da sam kvalifikovana za to. Koju ja poreaju olaksicu mogu dobiti u ovom slucaju, i da li bih izgubila pravo na tu neku olaksicu ako bih se sada u medjuvremenu do otvaranja salona ,recimo zapslila u nekoj pekari jer mkra se od necega i ziveti.
    Unapres zahvalna na odgovoru

    1. SigmaSolution

     Poštovana,
     prvo, hvala na pohvali.
     Drugo, olakšice opisane u članku ne odnose se na lica koja stiču status preduzetnika. Odnose se samo na lica koja stiču status zaposlenog iz radnog odnosa. Kada bude vreme da osnivate sopstveni biznis kao preduzetnik Javite se da vidimo u tom trenutku šta je važeće. Postoje i sada određena oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa ako ste na Ličnoj zaradi ali to sada važi samo do kraja 2020.god.
     Da li će važiti i dalje videćemo. Pogotovo očekujemo sada i neke nove olakšice…
     Ali takođe, obratite pažnju na sajt svoje Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni imaju svake godine (na teritoriji cele Srbije) bespovratna sredstva za pokretanje biznisa od cca 200.000 rsd čini mi se… Obično bude početkom februara oglas…
     Takođe možete se prijaviti na Newsletter na sajtu, obično objavim kada budu neke subvencije, grantovi i sl…
     Svako dobro i zovite na frizuru kada otvorite svoj salon da pravimo promet…

 4. Jovana

  Kako funkcionise zaposljavanje lica u 2021 i 2022?

  Da li vaze isti uslovi? Da li ukoliko novozaposleno lice nije radilo u 2019. godini moze za njega da se ostvare benefiti ako se zaposli u 2021. godini?

  1. SigmaSolution

   Poštovana Jovana,

   Benefiti propisani čl. 21ž. Zakona o porezu na dohodak građana i objašnjeni u članku, mogu se ostvariti jedino u slučaju da se radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem zasnuje do 31.12.2020.godine. (Uz ispunjenje ostalih uslova predviđenih u čl. 21ž)

 5. Dragana Vlahović

  Poštovani,

  Molim Vas za pomoć u tumačenju sledećeg pitanja koje imamo. Koristimo poreske olakšice za zapošljavanje za kvalifikovane novozaposlene radnike, i održavamo broj zaposlenih koji se zahteva za korišćenje ovih olakšice. Imali smo situaciju da je jedan radnik dao otkaz 05.08. i nismo imali vremena da pre njegovog otkaza zaposlimo novog radnika, već je novi radnik zaposlen 13.08. Na kraju meseca brojno stanje zaposlenih biće odgovarajuće. Moje pitanje je koji trenutak se gleda kao kritičan za utvrđivanje brojnog stanja zaposlenih kao uslova za korišćenje ovih poreskih olakšica, da li je to kraj meseca ili bilo koji trenutak u toku meseca?

  1. SigmaSolution

   Poštovana Dragana,

   u vezi Vašeg pitanja ne postoji zvaničan stav (tumačenje) državnih organa.
   Međutim, kroz praksu i primenu dosadašnjih i tekućih propisa kao i na osnovu zdravog razuma i logike, jedino primenljivo kroz poslovanje je da se posmatra kraj meseca.
   Činjenica da ste određen broj dana (u Vašem slučaju 7 dana) u toku jednog meseca imali manji broj u odnosu na obavezni, za korišćenje olakšica, ne bi trebalo da bude osnov za gubljenje istih.
   Bilo je još nekih tumačenja od kolega, da se može posmatrati dan kada se ostvaruje pravo na olakšicu a to je dan isplate zarade… Verovatno bi se od slučaja do slučaja moglo naći još opcija.
   Tako je uvek, kada nije jasno definisano u samom propisu, niti zvanično protumačeno naknadno.

   Moje mišljenje je da je poslednji dan u mesecu dan preseka kada se posmatra broj zaposlenih u svrhu ostvarenja olakšice. Tome u prilog ide i trenutna primena istog principa kod direktnih davanja, gde imate pravo da nadoknadite broj zaposlenih u toku jednog meseca.

   Pridržavala bih se toga i u slučaju potrebe branila taj stav.

 6. Marijana

  Postovani, dobar dan. Imala bih jedno pitanje. Od 25.09.2018. do 18.10.2019. sam bila na porodiljskom odsustvu, nakon toga sam prijavljena na biro, i 3 meseca sam dobijala novcanu nadohnadu, s obzirom da je firma zatvorena i da sam odjavljena kao tehnoloski visak. Trenutno sam 10 meseci na birou. Moje pitanje glasi, da li poslodavac ako me zaposli ima bilo kakvu novcanu pomoc za mene? Hvala Vam puno na odgovoru.

  1. SigmaSolution

   Poštovana Majo,

   Koliko sam razumela od 18.10.2019.god. ste u statusu nezaposlenog lica. Do tada ste imali status osiguranika iz radnog odnosa.
   Ako ste već 10 meseci prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposleno lice, budući poslodavac pod,
   određenim uslovima, može da ostvari olakšice pri plaćanju poreza i doprinosa na zaradu.
   Ali samo na zarade isplaćene zaključno sa 31.12.2020.god.

   Ova olakšica se primenjuje od 2014.god. i sve do sada je produžavana i na naredne godine. Da li će se tako nastaviti i u 2021.god. nije još poznato.
   Osnov je član 21v Zakona o porezu na dohodak građana.
   Dodatni uslov je da poslodavac vašim zaposlenjem povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koje je imao na dan 31.03.2104. god.
   Ako je osnovan posle tog datuma, upoređuje se u odnosu na broj zaposlenih 31.12. godine u kojoj je osnovan.

   Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i to:
   1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
   2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
   3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.
   Pretpostavljam da bi za Vas važio slučaj pod rb. 1 odnosno povraćaj 65% plaćenog i poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.
   Osnov je čl. 45. Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje.
   Zahtev za povraćaj se podnosi na obrascu PPD posle svake isplate zarada..

   Postoji još jedna olakšica od 75% istovetnog povraćaja ali ako se zapošljavaju 2 nova lica. Povećanje broja zaposlenih posmatra se u odnosu na 31.10.2015.god.
   Trajanje i ove olakšice je trenutno do 31.12.2020.god.

   Nadam se da Vam je odgovor koristan. Slobodno se javite ako budete imali pitanja za konkretan slučaj zaposlenja.

 7. Sanja

  Poštovani,
  Da li ove olakšice za novozaposlene radnike važe i za doo firmu koja je osnovana 2018. godine? Drugo pitanje se odnosi na datum zaposlenja novih radnika i prelazak radnika iz preduzetničke radnje u doo firmu, gde su osnivači povezana lica. Naime, od 01.09.2020. godine imamo dvoje novozaposlenih na određeno vreme od 3 meseca u preduzetničkoj radnji, ali bismo ih od trenutka isteka ugovora na određeno tj. od 01.12.2020. prebacili u firmu doo na neodređeno. Novozaposleni u periodu 01.01.2019.-30.04.2020. nisu bili nigde zaposleni- bili su studenti. Da li u ovom slučaju kada zaposleni pređu u doo firmu na ugovor na neodređeno imamo pravo da koristimo poreske olakšice?

  1. SigmaSolution

   Poštovana Sanja,

   Olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica može da koristi poslodavac, privredno društvo osnovno 2018. god.
   Uslov je da zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem povećavate ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. god.
   (i da ne koristite druge olakšice u vezi zaposlenja tog konkretno lica)
   Nadalje, trebate voditi račun da ne smanjite broj zaposlenih dok koristite olakšicu, kako piše u tekstu na sajtu u delu IV

   Što se tiče drugog pitanja, odgovor je da imate pravo da koristite olakšice. Naravno, uz ispunjenje uslova da povećavate ukupan broj zaposlenih lica u odnosu na 31.12.2019.god.
   Naime, lica koja zapošljavate stekla su status kvalifikovanih novozaposlenih lica zaključenjem ugovora na određeno vreme sa preduzetničkom radnjom. Bez obzira da li je preduzetnička radnja koristila olakšice ili ne.
   Prelaskom kod novog poslodavca, lica prenose svoj status kvalifikovanog novozaposlenog lica. Zakon nigde ne ograničava korišćenje olakšica u odnosu na povezanost poslodavaca te činjenica da je novi poslodavac povezano lice prethodnom poslodavcu, nije od značaja.
   Kao dokaz u arhivi možete čuvati potvrde tj. izvode iz evidencije osiguranika socijalnog osiguranja za svakog od njih… iz kojih će se videti kada su prvi put stekli status osiguranika iz radnog odnosa..

   Svako dobro.

 8. Marko

  Molim vas za odgovor. Da li poslodavac nakon isteka perioda olaksica,znaci posle 31.12.2022. ima obavezu da ne smanjuje broj radnika i ako ima koliki period?

  1. SigmaSolution

   Poštovani Marko,

   Obaveza da se ne smanjuje broj zaposlenih važi samo za period korišćenja olakšica.
   Taj period završava se 31.12.2022. god. Nakon toga navedena obaveza ne postoji.
   Uređeno Zakonom o porezu na dohodak građana čl. 21ž, stav 7. i stav 8.

   Srdačan pozdrav.

 9. miki

  ako je neko imao radnika na crno pa ga prijavljuje u tom periodu dobija povlastice a ako je imao radnika prijavljenog placace dva puta ove godine davanja za tog radnika.

 10. Snezana Djukanovic

  Preduzetnik 31.12.2019 nije imao ni jednog zaposlenog. U 2020 god. primio je jednog kvalifikovanog
  radnika 01.02.20 a 01.08.20 drugog. Sada prvi hoce da ode da li se gubi pravo na olaksicu drugog
  novozaposlenog kvalifikovanog radnika.

  1. SigmaSolution

   Poštovana,
   u čl. 21ž Zakona o porezu na na dohodak građana, propisano je da se gubi pravo na korišćenje olakšica ako se broj zaposlenih smanji u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih. U Vašem slučaju to znači da ne smete smanjivati broj zaposlenih ispod dva. Obzirom da zapošljavate dva lica odlaskom jednog gubite pravo na korišćenje olakšica za drugog kvalifikovanog novozaposlenog.

 11. Pešti Zorica

  Poštovani, da li imamo pravo na poreske olakšice ukoliko početkom marta 2021. godine zaposlimo lice koje tokom 2019. nije bilo nigde zaposleno?
  Suprug je kao paušalac otvorio firmu gde paušalno plaća obaveze od maja 2018. ,a pre toga je bio zaposlen u jednoj firmi gde je dao otkaz i osnovao svoju paušalnu firmu.
  Pozdrav

  1. SigmaSolution

   Poštovana Zorice,

   olakšica za kvalifikovane novozaposlene tj. lica koja u 2019 godini nisu imala status osiguranika iz radnog odnosa važila je samo za lica koja su primljena u radni odnos do 31.12.2020. god. Do sada ovaj rok nije produžavan.
   Međutim, ako lice koje nameravate da zaposlite ima prijavu kod Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 6 meseci (kao nezaposleno lice) od dana prijema u radni odnos, odnosno za pripravnika 3 meseca, imate pravo na olakšicu po članu po članu 21v. Zakona o porezu na dogodak građana. Olakšica čini 65% povraćaja uplaćenog poreza a isto se odnosi i na doprinose za socijalno osiguranje. (Istovetno je uređeno u članu 45. Zakona o socijalnim doprinosima)

   “Član 21v

   Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

   Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.

   Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

   Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

   Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

   Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana, i to:

   1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

   2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

   3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

   Povraćaj plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

   Zahtev za povraćaj plaćenog poreza iz stava 7. ovog člana podnosi se na propisanom obrascu.

   Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.”

 12. Slavomir

  Postovani,

  Tokom cele 2019. god. sam bio pausalac (Racunarsko programiranje). U martu 2020.god. otvaram svoj DOO, zaposljavam se i 2 godine koristim olaksice za kvalifikovana nezaposlena lica. U februaru 2022. god. mi prestaje radni odnos i pokrecem likvidaciju svog DOO-a. U martu 2022. otvaram ponovo novi pausal.
  Interesuje me da li imam pravo ponovo na olaksice ako bi ugasio pausal posle nekog vremena i zaposlio se u neki novi DOO?

  Hvala,
  Srdacan pozdrav.

  1. SigmaSolution

   Poštovani,
   u čl. 21ž (kvalifikovana novozaposlena lica) Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da olakšicu može da koristi i Poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2021. pod uslovom da nema povezana lica u toku korišćenja poreskog oslobođenja. (Ako mislite da Vi ponovo osnujete DOO). Takođe na Vas bi se odnosio i uslov da nema smanjanje broja zaposlenih u odnosu na dan 31.12. godine osnivanja.

   Ako se pitanje odnosi na zasnivanje radnog odnosa u DOO gde vi niste Član uslov je onaj opšti. Da na dan 31.12.2020. nema više od 30 zaposlenih i da nema smanjenja broja zasposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine.

   Što se tiče Vašeg statusa Kvalifikovanog novozaposlenog lica, stekli ste ga time što ste zasnovali radni odnos u periodu 01.01. – 30.04.2020. U članu 21ž. ne navodi se nikakav uslov ili izuzeće koje se tiče gubljenja tog statusa. Nema nikakvog uređenja u vezi dešavanja u statusu zaposlenog tokom 2022. godine. Dalji uslovi su na strani Poslodavca. U tom smislu Vi imate status KNL i u 2022. i na dalje, do kraja 2025. godine.

   Napomena: Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreskih obaveza u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa načelima predviđenim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija. Poreski organ u svakom pojedinačnom slučaju donosi rešenja, u skladu sa svojim tumačenjem propisa, (ukoliko ne postoji merodavno Mišljenje Ministarstva finansija, a za sličan slučaj ne postoji) koje poreski obveznik pobija u I-stepenom odnosno u II-tepenom postupku ili parnicom. Tumačenje propisa daje Ministarstvo finansija koje je i donelo zakon i od njih se može zatražiti zvanično mišljenje.

 13. Jovana

  Da li smanjenje broja radnika tokom 2021. god (sporazum izmedju zaposlenog i poslodavca) u odnosu na broj radnika u 2020. god. (31.12.2019. plus novozaposleni kvalifikovani u 2020. god.) dovodi do gubitka prava na korišćenje olakšica po članovima 21ž i 45đ?

  1. SigmaSolution

   Poštovana,

   gubitak prava na korišćenje olakšice iz člana 21ž posmatra se u odnosu na broj
   zaposlenih na dan 31.12.2019. odnosno na 31.12. godien u kojoj je osnovan Poslodavac.

   Poslednjim izmenama (kraj 2021. godine) Zakona o porez na dohodak građana, deo koji se tiče gubitka prava
   je izmenjen ali je suština ostala ista. Posmatra se broj zaposlenih na dan 31.12.2019. ili 31.12. godine
   osnivanja i to broj zaposlenih koji se NE smatraju Kvalifikovani novozaposleni (KNL). Smanjenje dovodi do gubitka
   prava za onaj broj KNL za koliko je smanjen broj zaposlenih na dan 31.12.2019. (ili godina osnivanja).

   Otvoreno je pitanje tačno na koji tekući datum se poredi broj zaposlenih (bilo koji dan, kraj meseca,
   datum zaposlenja KNL, datum isplate zarade itd.), moguće nadoknađivanje broja
   zasnivanjem radnog odnosa sa novim licem i slično.
   Zakonodavac je odredio “Ako u toku korišćenja poreskog
   oslobođenja poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan….”
   Uglavnom se u praksi posmatra poslednji dan u mesecu za koji se vrši obračun zarade,
   kao i na dan kada se podnosi poreska prijava
   za zarade jer tim podnošenjem se faktički koristi oslobođenje.

   DOPUNA: Međutim, usled nedovoljno precizne odredbe, ako je moguće, savetovala bih da se istovremeno
   izvrši novozaposlenje (nadoknađivanje broja zaposlenih) bez smanjenja i u toku meseca.

 14. Milena

  Postovani,
  Od februaar sam prijavljena na NSZ-u, ukoliko zasnujem radni odnos u doo privrednom drustvu u kome sam jedan od osnivaca da li mogu da koristim olaksice iz clana 21v Zakona o porezu na dohodak gradjana.
  Srdacan pozdrav.

  1. SigmaSolution

   Poštovana Milena,
   poreska olakšica iz člana 21v ne obuhvata slučajeve osnivača koji zasnivaju radni odnos u doo u kojem su osnivači.
   Ta mogućnost se javlja tek od olakšica za kvalifikovana novozaposlena lica te ako eventualno ispunjavate te uslove
   imate mogućnost do kraja godine započeti korišćenje.

Ostavite odgovor

16 + seven =