BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Finansijska podrška za investicije u privredi

Sigma Solution > Vesti > Finansijska podrška za investicije u privredi

Javni poziv vredan 350.000.000 dinara bespovratnih sredstava, dostupan je kroz Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini.

Program sprovodi Ministarstvo privrede  u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Javni poziv po ovom programu je otvoren 24. januara i traje do utroška sredstava.

Finansijska podrška se sprovodi kroz kreditiranje i dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje prihvatljivih investicija podnosioca zahteva.

Pravo da podnesu zahtev za bespovratna sredstva i kredit imaju:

 • preduzetnici;
 • mikro, mala i srednja pravna lica i
 • zadruge

koji imaju zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i ispunjavaju druge uslove Fonda (brzorastući razvoj ili stabilno poslovanje i drugo)

Bespovratna sredstava iznose do 20% vrednosti ulaganja, odnosno do 30% vrednosti ulaganja za privredne subjekte sa područja lokalnih samouprava iz IV grupe razvijenosti.

Iznos bespovratnih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica,  niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Preostali iznos ulaganja finansira se iz kredita Fonda za razvoj RS:

 • ukupan rok otplate do 10 godina za pravna lica i 8 godina za preduzetnike
 • grejs period do 1 godine uračunat u ukupan rok otplate
 • kamatna stopa 1%  godišnje uz garanciju banke ili
 • 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja
 • primena valutne klauzule.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Proizvodni prostor ili poslovni prostor koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostor za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala ne može biti kupljen od drugog privrednog subjekta sem u izuzetnim slučajevima kada privredni subjekt od koga se kupuje prostor duži vremenski period ne obavlja delatnost u tom prostoru, ili se kupuje novoizgrađeni prostor Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
 • kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

O uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji saznaj više na:


Izvor: https://fondzarazvoj.gov.rs/

Sigma Solution pruža usluge izrade projektne dokumentacije po Javnim pozivima Fonda za razvoj.

Ako ispunjavate uslove i potrebna Vam je stručna usluga, javite se kroz Kontakt formu ili nam pišite i ostavite kontakt na office@sigmasolution.rs.

Javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.