BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Donet Program finansijske pomoći – krediti preko Fonda za razvoj

Sigma Solution > Vesti > Donet Program finansijske pomoći – krediti preko Fonda za razvoj

Vlada je donela Uredbu i Program koji se odnosi na dodelu kredita privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva. Cilj je očuvanja stabilnosti finansijskog i privrednog sistema Republike Srbije za vreme i posle pandemije korona virusa.

Realizacija će se odvijati preko Fonda za razvoj i tek u narednim danima (od 13. aprila 2020) se očekuje objava Fonda u vezi sadržaja Zahteva za kredit i potrebne dokumentacije.

Namena kredita je:

  • nabavku obrtnih sredstava;
  • održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi. 
Zahtev mogu da podnesu:
1. preduzetnici,
2. zadruge,
3. mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i
koji obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Uslov je i da dostave zvanične REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE za prethodne DVE godine. (Ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja)

Razvrstavanje (na mikro, mala i srednja privredna društva) vršiće se prema poslednje predatim finansijskim izveštajima.

Dodatni uslovi za zadruge:

  1. Registrovane u Agenciji za privredne registre i drugom relevantnom registru, a koji dostave zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine.
  2. Usklađeni akti, organi i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. imenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Pravo da konkurišu nemaju privredni subjekti nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili su u postupku za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) ili su već u UPPR ili u postupku likvidacije.

Uslovi kredita:

–             rok otplate do 36 meseci sa grejs periodom do 12 meseci. ( to znači da se do 12 meseci može plaćati samo kamata a nakon toga teče otplata kamate i glavnice na najviše 24 mesečne rate;
–             kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
–             krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;

–             MINIMALNI iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;

–             MAKSIMALNI iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

1)           za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,

2)           za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i

3)           za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je ZADRŽAVANJE BROJA ZAPOSLENIH, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine,  s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.

Instrumenti obezbeđenja zavise od visine kredita:

– do iznosa od 1.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),

– do iznosa od 2.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,

– do iznosa od 10.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,

– do iznosa od 25.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,

– za iznos iznad 25.000.000,00 dinara – menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda ( tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita za hipoteku i/ili za zalogu)

Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda.

Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju lične menice osnivača.

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa NE UTROŠE, a najkasnije do 10. decembra  2020. godine. Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog programa.

Doneta kreditna podrška je iznimno povoljna, videćemo kakve će biti procedure i potrebna dokumentacija. Potrebno je brzo delovati i podneti Zahtev. Za sva pitanja i pomoć smo na raspolaganju.