BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Bespovratna sredstva hotelskoj industriji Srbije – 350 evra po ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici

Sigma Solution > Vesti > Bespovratna sredstva hotelskoj industriji Srbije – 350 evra po ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije objavilo je 24. 02. 2021. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih COVID-19, sa budžetom od 1,680 milijardi dinara.

Pravo na korišćenje subvencija imaju privredni subjekti u privatnom sektoru, koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 160/20) i to:

  1. rezidentna pravna lica u smislu zakona koji se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
  2. rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
  3. predstavništva stranih pravnih lica.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 150 EUR po smeštajnoj jedinici i 350 EUR po individualnom ležaju, u dinarskoj protivvrednosti.

Uslovi za ostvarivanje prava za bespovratna sredstva:

  1. Privredni subjekat je: a) nosilac rešenja o kategorizaciji, b) podnosilac zahteva za obnovu rešenja o kategorizaciji zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva ili c) podnosilac zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koji se prvi put kategoriše zaključno sa 10.02.2021. godine, za hotel koji se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sa spiska koji je sastavni deo Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program);
  2. Nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;
  3. Nad privrednim subjektom se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
  4. Nad privrednim subjektom se ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

U slučaju da privredni subjekat smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od dana dana stupanja na snagu Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca od isplaćene pomoći (ne računajući zaposlene koji imaju ugovor o radu na određeno vreme), gubi pravo na korišćenje subvencije. U tom slučaju će Mininstarstvo zahtevati povraćaj subvencija sa kamatom.

Spisak jedinica lokalnih samouprava sa čijeg područja hoteli ostvaraju pravo na subvencije.

Važne informacije:

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva je 12.mart 2021. godine.

Izvor: Sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija