BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

POVRATNA AMBALAŽA I PDV

Sigma Solution > Vesti > POVRATNA AMBALAŽA I PDV

Novi Pravilnik o PDV-u važi od 01.07.2021. godine. Reč je o objedinjenom pravilniku koji zamenjuje dosadašnjih dvadeset sedam. Pored toga, donosi i neke novine.

Jedna od njih tiče se vođenja obavezne evidencije o povratnoj ambalaži koja sadrži i podatak o licu kome je povratna ambalaža predata! Ne podatak poslovnog partnera nego podatak lica koje je ambalažu preuzelo?! Ne da dokument o preuzimanju sadrži taj podatak nego sama evidencija. To je isto kao kada bi se tražilo da se u evidencijama o izdatim fakturama nalazi i podatak o licu koje je potpisalo otpremnicu!
Dalje, bitnije, određuje se dan kada nastaje obaveza obračuna PDV-a u slučajevima da se povratna ambalaža ne vrati. Propisano je da ako se povratna ambalaža ne vrati u ugovorenom roku, danom isteka roka nastaje promet i obaveza obračuna PDV-a.
Ovime se naglašava obaveznost određivanja roka vraćanja ambalaže. U slučaju nepoštovanja ugovorenog roka, prodavac je dužan da obračuna i plati PDV. Odnosno da ispostavi fakturu kupcu za nevraćenu ambalažu.
Mislite o tome.
Važi od 01.07.2021. godine.

Ako niste sigurni šta i kako treba da radite, pišite nam na office@sigmasolution.rs. Pružamo usluge poreskog, računovodstvenog i finansijskog konsaltinga.