BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Podsećamo – Rokovi za predaju Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava za 2019. godinu

Sigma Solution > Vesti > Podsećamo – Rokovi za predaju Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava za 2019. godinu
2. mart 2020. godineRok za predaju finansijskog izveštaja za statističke potrebe za 2019. godinu
2. mart 2020. godineRok za istovremeno dostavljanje podataka za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
2. mart 2020. godineRok za dostavljanje izjave o neaktivnosti za 2019. godinu, ukoliko obveznik nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama
15. april 2020. godineRok za podnošenje poreske prijave za porez na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PPDG -1S)
29. jun 2020. godineRok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2019. godinu (obrazac PDP)
30. jun 2020. godineRok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za javno objavljivanje za 2019. godinuNapomena: Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, redovni godišnji finansijski izveštaj za izveštajnu godinu dostavlja se najkasnije u roku od šest meseci od dana sastavljanja izveštaja.
31. jul 2020. godineRok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja

Izvor: Aktivasistem.com