BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Objavljen poziv za odobravanje projekata ruralnog turizma iz EU fondova

Sigma Solution > Vesti > Objavljen poziv za odobravanje projekata ruralnog turizma iz EU fondova

Lepe vesti! Objavljen je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata iz IPARD fondova i to iz oblasti ruralnog turizma Mera 7. Zahtevi se podnose od 01. jula do 01.oktobra. Sve informacije su na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i Ministarstva za poljoprivredu

Korisnici bespovratnih sredstava su poljoprivredna gazdinstva fizičkih lica, preduzetnika i mikro i malih pravnih lica.

Ulaganja mogu biti u izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, investiciono održavanje objekata ili opremu za obavljanje ugostiteljsko-turističke delatnosti u oblasti ruralnog turizma. Finansira i nabavka računara, softvera, izrada web sajta itd. Podnosilac zahteva može da ima maksimalno 30 ležajeva u svim svojim smeštajnim kapacitetima.

Refundira se, bespovratno, do 65% priznatih troškova investicije. Minimalan grant je 5.000 eur a najviše 300.000 eur po Zahtevu.

Zahtevi mogu da se podnesu za investicije u ruralnim područijima Srbije. Ruralna područja su područja gde gustina naseljenosti ne prelazi 150 stanovnika po kvadratnom km. Lista opština sa naseljima koja prelaze ovu granicu objavljena je u prilogu Javnog poziva. Ako Vašeg mesta NEMA na Listi u Prilogu 1, možete konkurisati za ova bespovratna sredstva.

Za sve informacije i konsultacije pišite na mejl ili kroz kontakt formu.