BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Bitno za privredu – Uredbe objavljene poslednji radni dan pred uskršnje praznike

Sigma Solution > Vesti > Bitno za privredu – Uredbe objavljene poslednji radni dan pred uskršnje praznike

Pred uskršnje praznike, u četvrtak, 16. aprila 2020.god. objavljen je Službeni glasnik br. 57/20. Donosimo pregled bitnih uredbi za privredu, posebno za poljoprivrednike.

Za poljoprivrednike su donesene dve uredbe;

1. Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Uredbom je uređeno subvencionisanje dela kamate na kredite koje će poljoprivrednici moći da zaključuju sa bankama. (fizička lica, preduzetnici, mikro i mala pravna lica, zadruge) Krediti će biti dinarski uz povlašćene kamatne stope. Za korisnike to znači da će u zavisnosti od namene godišnje kamatne stope biti sledeće:

 1. Krediti za likvidnost, nabavku životinja, hrane za životinje, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva – 1%
 2. Krediti za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji – 3%
 3. Izuzetno, kamata za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu određuje se u visini 1% za sledeća Fizička lica, nosioce poljoprivrednog gazdinstva:
 • registrovana i sa prebivališem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • lica koja su navršila najviše 40 godina života u tekućoj godini
 • koja su ženskog pola

Predviđeni rokovi otplate su od tri do pet godina, sa mogućnošću grejs perioda u zavisnosti od kredita, maksimalni iznosi. Propisani su i posebni uslovi, namena obezbeđenje itd…

2. Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Poljoprivednicima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava odobrava se jednokratna pomoć u apsolutnom novčanom iznosu po jedinici upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, odnosno po grlu krave, ovce ili koze, odnosno po košnici pčela, do najvišeg ukupnog iznosa novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, i to:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;

2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;

3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;

4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Propisani su i uslovi za isplatu, način isplate i kaznene odredbe.

3. Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Ukratko, produženi su sledeći rokovi:

 • Predaja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. god. pomera se na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Predaju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. god. pomera se na 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine pomera se na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za one obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
 • Rok za podnošenje poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti obveznika koji vode poslovne knjige pomeren je na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja (zakonski rok je bio 15. april, Uredba donesena 16. aprila)
 • Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja (redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine);
 • Predaja vanrednih finansijskih izveštaja koji treba da se preda za vreme vanrednog stanja, pomera se na 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Rokovi iz člana 7. Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
 • Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe;
 • Rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
4. Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Krediti su namenjeni za likvidnost i obrtna sredstva. Rokovi otplate su do 36 meseci, grejs period 9-12 meseci uz mesečnu otplatu anuiteta. Krediti mogu biti odobreni u dinarima ili evrima.

Određene su najviše kamatne stope i to za dinarske kredite: jednomesečni BELIBOR, trenutno 0,92%, uvećan za 2.50% (1M BELIBOR + 2.5 p.p.) Za kredite odobrene u EUR kamata ne može biti veća od tromesečne stope EURIBOR, trenutno -0,248, uvećane za 3.00% (3M EURIBOR + 3.0 p.p.)

Kao obezbeđenje predviđene su, najmanje, menice korisnika i većinskog vlasnika (25% udela i više). Propisana je i zabrana isplata dividende i povraćaja pozajmica osnivača u periodu od 12 meseci od dana zaključenja ugovora o kreditu.

Za sve nedoumice ili pomoć oko kreditnih zahteva i slično, pišite nam na mejl ili kroz kontakt formu..

Ako želite da primate obaveštenja o novostima sa sajta u okviru Vesti i rubrike Blog, prijavite se na naš Newsletter.