BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Članarina Privrednoj komori Srbije u 2024. godini

Sigma Solution > Blog > Članarina Privrednoj komori Srbije u 2024. godini

Obavezu plaćanja članarine PKS imaju svi registrovani privredni subjekti, uz propisane izuzetke.

U 2024. godini izuzetak su i privredni subjekti koji su u 2022. godini ostvarili poslovni prihod manji od 1.000.000 dinara.

Obavezno članstvo privrednih subjekata u Privrednoj komori Srbije (PKS) propisano je Zakonom o privrednim komorama, Službeni glasnik RS br. 112/2015.

Obavezno članstvo znači i obavezno plaćanje članarine.

Više inicijativa je pokretano za utvrđivanje zakonitosti obaveze članstva, koje nije na dobrovoljnoj osnovi. Ustavni sud je stavio tačku na ovo pitanje u 2019. godini. Doneo je Odluku IUz 249/2016 dana 18.4.2019. godine, koja je objavljena u Sl. glasniku RS, br. 45/2019 od 21.6.2019. godine.

Obavezni članovi PKS su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije. 
Članstvo počinje upisom u Registar privrednih subjekata.
Preduzetnici i zadruge nisu obavezni članovi i ne plaćaju članarinu.

Preduzetnici kao fizička lica registrovana za obavljanje samostalne delatnosti i zadruge, članovi su preko opštih udruženja preduzetnika odnosno zadružnih saveza.

Članovi Privredne komore Srbije, koji imaju sedište, odnosno koji obavljaju delatnost na teritoriji AP Vojvodina istovremeno su i članovi Privredne komore Vojvodine.  

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanje jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2024. godini objavljena je u Službenom glasniku RS, broj 110/2023 od 08/12/2023. godine.

Visina članarina nije menjana u odnosu na 2023. i prethodne godine.

Novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Visina članarine obračunava se prema veličini pravnog lica razvrstanog na osnovu finansijskog izveštaja za 2022. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2022. godini, na sledeći način:

1. mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

2. mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

3. srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

4. velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

  • Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.
  • Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20.000.000,00 RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.
  • Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 1.000.000,00 RSD ne plaćaju članarinu za 2024. godinu.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod NLB Komercijalne banke AD Beograd:

  • sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i
  • pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2024.

Poslovni prihod za: banke, davaoce finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, predstavlja:

1. za banke – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1025);

2. za davaoce finansijskog lizinga – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda po osnovu operativnog lizinga i zakupa (AOP 1005), ostalih prihoda po osnovu finansijskog lizinga (AOP 1007) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019);

3. za društva za osiguranje – zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

4. za društva za reosiguranje – zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

5. za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1030);

6. društva za upravljanje investicionim fondovima – zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003), ostalih prihoda po osnovu obavljanja delatnosti (AOP 1004) i ostalih prihoda (AOP 1019);

7. Brokersko-dilerska društva – zbir prihoda od obavljanja delatnosti (AOP 1001) i ostalih prihoda (AOP 1022).

Od obaveze plaćanja članarine za 2024. godinu oslobođeni su:

  • Novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja;
  • Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 1.000.000,00 RSD;
  • Članovi nad kojima je otvoren stečajni postupak, počev od meseca u kome je otvoren stečajni postupak do meseca u kome je zaključen, odnosno obustavljen stečajni postupak;
  • Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, počev od meseca u kome je pokrenut postupak likvidacije.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu u slučajevima:

1. elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore;

2. da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti;

3. preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

4. sticanja statusa socijalnog preduzetništva;

5. da su razvrstani, u skladu sa članom 4. ove odluke, u veću kategoriju u odnosu na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu;

6. povezanih lica – članova Komore.