BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
BeogradBeograd Finansije Porezi Računovodstvo
PROJEKTI
BESPOVRATNA SREDSTVA
SUBVENCIJE

Bespovratna sredstva za novosadske preduzetnike i mikro i mala preduzeća!

Sigma Solution > Vesti > Bespovratna sredstva za novosadske preduzetnike i mikro i mala preduzeća!

Objavljen je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja preduzetnika, mikro i malih preduzeća registrovanih na teritoriji Grada Novog Sada.

Sredstva su namenjena za finansiranje nabavke opreme. Maksimalan iznos subvencije je 500.000 RSD sa PDV.

Uslovi za konkurisanje:

  • Privredni subjekat registrovan najkasnije do 31.12.2018.god;
  • Većinsko privatno, domaće vlasništvo, sa registrovanim sedištem na teritoriji Grada Novog Sada;
  • Najmanje jedan zaposleni prijavljen na socijalno osiguranje;
  • Da su redovno izmirene obaveze za javne prihode (porezi, doprinosi i lokalne takse)
  • Da od 01.09.2019. god. privredni subjekat nije evidentiran u registru dužnika prinudne naplate NBS;
  • Da u 2018. i 2019. god. nije poslovao sa gubitkom;
  • Da mu nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti i da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  • Da se delatnost koju obavlja NE NALAZI na spisku delatnosti koje se ne finasiraju (trgovina na veliko i trgovina na malo, taksi prevoz, brokerski poslovi i menjačnice, kockanje i klađenje, nepomenute uslužne delatnosti…)

U tekstu Javnog poziva navedena je i OPREMA KOJA NE MOŽE BITI FINANSIRANA: ugradna oprema i instalacije, nameštaj, rasveta, reklamne table, tehnička oprema i aparati, računarska oprema i softveri, poljoprivredne i priključne mašine, putnička i ostala vozila i drugo što nije u skladu sa namenom poziva.

Rok za podnošenje Zahteva je 02.oktobar 2020. godine, lično ili putem pošte na adresu Regionalne razvojne agencije Bačka, Bulevar Mihajla Pupina br. 20, Novi Sad.. Sve o Javnom pozivu možete pročitati na donjem linku:

http://www.rda-backa.rs/vesti

U skladu sa propisanim bodovanjem podnesenih zahteva, veći broj bodova donose zahtevi koji podnose privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću, duže od tri godine, imaju više od dva zaposlena, sa što većim sopstvenim učešćem i učešćem žena u vlasništvu ili upravljanju.

U vezi izrade Zahteva i konkurisanja možete nam se obratiti na mejl ili preko kontakt forme.